OPVANG

 
 
 
 
 
Als ouder wil je voor je kinderen graag een opvangplaats waar je kind een goede verzorging krijgt en geborgenheid kent, waar kinderen op verkenning kunnen gaan, experimenteren en hun grenzen verleggen. Dilsen-Stokkem telt tal van opvanginitiatieven.
 
 
Voorschoolse kinderopvang:
 
• 't Prutske
Groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar
Locatie: B. Henrylaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem
Verantwoordelijken: Jolien en Valérie Coenen
Tel.: 089 75 63 46
e-mail: jolientje_89@hotmail.com of valerie.coenen@hotmail.com
Capaciteit: 16
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.  00 u
 
• Mini''s
Groepsopvang voor kinderen tot 3 jaar, inkomensgerelateerde opvangplaatsen sinds 1 april 2015!
Locatie: Heilderveld 61, 3650 Dilsen
Verantwoordelijke: Ilse Moors
Tel.: 089 79 25 16 of 0472 91 75 60
Capaciteit: 14
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag van 06.00 tot 19.00 uur
www.deminis.be
• Landelijke Kinderopvang vzw
De dienst opvanggezinnen van de Landelijke Kinderopvang is een vzw die erkend en gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin.
De opvang van kinderen van 0-3 jaar (mogelijk tot 12 jaar) gebeurt bij onthaalouders aan huis. Er zijn verschillende onthaalouders in elke deelgemeente van Dilsen-Stokkem.
Aanvragen en informatie: 24 60 41 041 (9u-14u)
Kostprijs: afhankelijk van het gezinsinkomen
Plaatselijke dienst, Binnenhof 2 bus 1, 3630 Maasmechelen
Tel: ma,di,do,do: van 09.00 tot 10uur tel: 089 77 67 97
 
Helpdesk Landelijke Kinderopvang Limburg - 070 24 60 41
 www.landelijkeopvang.be
 
• Piepla
Groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar, inkomensgerelateerde opvangplaatsen sinds 1 mei 2015!
Locatie: Haagstraat 61, 3650 Rotem
Verantwoordelijke: Hann Wirix
Tel: 0491 22 76 55
e-mail: piepla@yahoo.com
Capaciteit: 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur
www.piepla.be
 
Troetelland
Gezinsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar
Locatie: Reselt 36a, 3650 Rotem
Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke: Anick Vandeputte
GSM.: 0498 38 24 54
Email: anick.vandeputte@telenet.be
Capaciteit: 11
Openingstijden: maandag tot vrijdag van 06.30 tot 19.00 u
 
 
Buitenschoolse kinderopvang:
 
• 't Kadeeke
Stedelijk opvanginitiatief voor- en naschools en tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties.
Opvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs
 
Locaties:
Spileind 45, 3650 Dilsen: opvang tot en met het 2e leerjaar
Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen: opvang van het 3e t.e.m. 6de leerjaar
Verantwoordelijke: Yolande Mathijssen
Tel.: 089 65 85 89
Capaciteit : 118
Er is vervoer van en naar elke school in Dilsen-Stokkem voorzien.
Via onderstaand formulier kan u een aanvraag indienen.
 
Links documenten ’t Kadeeke:
Huishoudelijk reglement IBO 't Kadeeke: klik hier
Visie: klik hier
Aanvraagformulier: Klik
 
 
Babysitdiensten:
 
• Babysitters.be
Ben je op zoek naar een fijne babysit voor jouw kinderen? Neem een kijkje op Babysitters.be, het online platform dat babysitters en ouders koppelt.
www.babysitters.be/babysit/dilsen/
 
Kinderoppasdienst Gezinsbond Dilsen-Stokkem
Initiatief van de gezinsbond om ouders de kans te geven te ontspannen of aan sociale verplichtingen te voldoen. De gezinsbond werkt met vaste tarieven
www.kinderoppasdienst.be
 
Kraamzorg en Thuisoppas voor langdurig of chronisch zieke kinderen en babysitdienst van Solidariteit voor het gezin
Kraamzorg: Gedurende de eerste zes weken na de bevalling kan een kraamverzorgende helpen bij de hygiënische zorgen en de dagelijkse huishoudelijke taken.
Thuisoppas voor langdurig of chronisch zieke kinderen: andere dienst binnen het luik kinderzorg ter ondersteuning van ouders.
Deze diensten worden verzorgd door Solidariteit voor het gezin.
 
Contact: K. Astridlaan 34 bus 3, 3500 Hasselt, sectorverantwoordelijke Grisilde Koolen – tel 011 29 10 43, e-mail: grisilde.koolen@svhg.be  - maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.
Babysitdienst: 070/23 30 28
 
MJA-Babysitdienst
Deze babysitdienst wordt verzorgd door MJA Limburg (via ziekenfonds De Voorzorg).
Contact: Guffenslaan 108, 3500 Hasselt, tel. 011 30 10 99
Inschrijven en info: tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 16.30 uur, vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Zowel leden als niet-leden van De Voorzorg kunnen hier gebruik van maken.
www.mja-limburg.be
 
Opvang voor kinderen met een handicap
Contactpunt KVG Limburg (katholieke vereniging voor gehandicapten), Ilse Wevers
 
 
Sitly. brengt ouders en babysitters uit een bepaalde regio in contact met elkaar zodat zij overeenkomsten kunnen treffen voor de kinderzorg. Ook kunnen ouders met elkaar in contact komen om zo de oppas te delen of de kinderen bij elkaar te laten spelen. Onze service is het eerste 'sharing economy' platform in de kinderzorg!
www.sitly.be
 
Villa Rozerood - kwaliteitsvol en betaalbaar respijtverblijf voor begeleiders en zorg kinderen
Villa Rozerood is een respijthuis, erkend door het RIZIV, dat zich focust op gezinnen met kinderen met ernstige chronische aandoening en/of kinderen met meervoudige beperking waarbij verpleegkundige zorg of ondersteuning noodzakelijk is.
www.villarozerood.be
 
 
 
 
 
 

 

Privacyverklaring    •     Website Powered by my-designs.be

Privacyverklaring    •     Website Powered by my-designs.be