GEZIN EN OPVOEDINGSADVIES

 
 
 
 
 
 
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en doe je daarom ook niet alleen! Er staan tal van organisaties klaar met advies, hulp en informatie.
 
CONSULTATIEBUREAU KIND & GEZIN
Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
Waar?
Consultatiebureau Kind en Gezin
Stokkemerbaan 147
3Dilsen-Stokkem
    078 150 100 (KindGezin-lijn)kkem
www.kindengezin.be
 
HUISARTSENKRING in DILSEN-STOKKEM
Het opgroeien van een kind binnen het gezin gaat meestal als vanzelfsprekend.
Toch zijn er regelmatig medische kwaaltjes of vragen bij de ontwikkeling van je kind tot volwassene.
Bij je huisarts kan je terecht met vragen over gezondheid en ontwikkeling van je kind.
De huisarts kan je hierover advies geven, behandelen en doorverwijzen indien nodig.
Wie?
Huisartsenkring Dilsen-Stokkem
Verantwoordelijke arts voor Huis van het Kind : Dr. Muriël Vermariën
Wanneer?
Consultatie uren per individuele huisarts
Informatiesessies psychomotorische ontwikkeling van het kind in samenwerking met andere partners Huis van het Kind .
Waar?
Consultaties praktijk huisarts
Infosessies campus De Meander
 
OPVOEDINGSWINKEL Maasland
Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk en heb je wel eens twijfels, onzekerheden of vragen.
Wanneer je met zulke vragen zit, is het nuttig om met iemand hierover te praten en tips te krijgen. De opvoedingswinkel kan je hierbij helpen. Medewerkers van de opvoedingswinkel bieden je een luisterend oor, geven gratis advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen.
De opvoedingswinkel Maasland is een initiatief van de 5 Maaslandse gemeentes en OCMW's, het CKG Molenberg en het provinciebestuur Limburg. Hier kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders, ... terecht met vragen inzake opvoedingsondersteuning.
Bij de opvoedingswinkel Maasland kan je ook terecht voor het ontlenen (begeleiding) van opvoedspel.oeel.
www.opvoedingswinkelmaasland.be
www.facebook.com/opvoedingswinkelmaasland
 
Contact
Je kan de opvoedingswinkel op verschillende manieren bereiken:
-alle werkdagen op GSM-nr. 0474/300 300
-info@opvoedingswinkelmaasland.be
-tijdens het spreekuur:
Elke werkdag is er in een andere Maaslandse gemeente spreekuur. In Dilsen-Stokkem is dit op maandag (uitgezonderd feestdagen) van 09.00 uur tot 12.00 uur in het gebouw van het OCMW (sociaal huis), A. Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-Stokkem
 
ZORG+ GEZINSONDERSTEUNINGSPUNT
Het opvoeden van een kind met een beperking is voor geen van de gezinsleden een vanzelfsprekende opdracht. De kans dat je geconfronteerd wordt met specifieke vragen is niet ondenkbeeldig. Ook de andere kinderen in het gezin kunnen ten gevolge van de extra zorgvraag van broer of zus extra opvoedingsvragen stellen.
Wanneer je met zulke vragen zit, is het nuttig om met iemand hierover te praten en tips te krijgen. Het zorg+ gezinsondersteuningspunt kan je hierbij helpen. Specifiek opgeleide medewerkers bieden je een luisterend oor, geven advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen.
Wie?
Inge Aerts
Inge.aerts@demeander.be
Waar?
Campus De Meander - Zorg+ Gezinsondersteuningspunt
Stokkemerbaan 147
3650 Dilsen-Stokkem
Link
www.demeandervzw.be
 
OCMW Dilsen-Stokkem
Arnold Sauwenlaan 80
3650 Dilsen-Sto
m
 
 
JAC (jongerenadviescentrum)
CAW Limburg – JAC Maasmechelen
Oude Baan 207
3630 Maasmechelen
www.jaclimburg.be
 
CGG (centrum Geestelijke Gezondheidszorg) Maasland
Koning Albertlaan 35 bus 2
3630 Maasmechelen
www.cgglitp.be
 
Kind en Taal vzw.
De vzw Kind en Taal is actief in Dilsen-Stokkem en werkt met het programma Instapje aan taalstimulering bij peuters tussen 1 en 2,5 jaar. Meer informatie over de werking van Kind en Taal kan u verkrijgen bij de afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC) van het stadsbestuur of bij de coördinator kinderarmoede van het O
 
.
 
 
Pleegzorg.
Dilsen-Stokkem is sinds mei 2017 pleegzorgstad, waardoor ze zich engageert om de doelstellingen van Pleegzorg Limburg mee na te streven en de missie van pleegzorg uit te dragen. Meer informatie over pleegzorg kan u verkrijgen via de afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC) van het stadsbestuur.
www.pleegzorgvlaanderen.be/limburg
 
Groeimee.be
Stel uw opvoedingsvraag of neem een kijkje op de website voor tal van opvoedingsadviezen.
www.groeimee.be
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Privacyverklaring    •     Website Powered by my-designs.be

Privacyverklaring    •     Website Powered by my-designs.be